Language

华体会官网入口(中国)有限公司官网

7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮
您的位置: 首页  >  产品中心

产品名称:7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮

英文名称:7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one

Cas no.:73942-87-7
  上一条产品: 7,8-二甲氧基-3-(3-碘代丙基)-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮
  下一条产品: 高藜芦酸;3,4-二甲氧基苯乙酸


官方移动平台